KHÁCH HÀNG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ QUA NHỮNG ĐIỂM NÀO?

Chất lượng phục vụ là một thuật ngữ mô tả, so sánh kỳ vọng của khách hàng trước và sau khi trải nghiệm dịch vụ. Bằng cách triển khai đánh giá tập trung phản ánh nhận thức của khách hàng về các khía cạnh cụ thể như độ tin cậy, khả năng đáp ứng, lời […]