QUẢN LÝ VÀ ĐÁNH GIÁ KHÁCH QUAN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

Tùy vào từng ngành nghề và cơ chế hoạt động của doanh nghiệp, mỗi nhà quản trị sử dụng những cách thức khác nhau để quản lý nhân viên bán hàng của mình. Dù việc quản lý và đánh giá đội ngũ trực tiếp tạo ra doanh thu chưa bao giờ là dễ dàng, tuy […]