Section 1
Section 2
Section 3
Section 4

Chuyên mục Kiến thức về Dịch vụ khách hàng

Chuyên mục về Khả năng ứng dụng Dịch vụ với từng ngành

Chuyên mục Case Study

KIẾN THỨC DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

No data was found

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG VỚI TỪNG NGÀNH

11.1
QUẢN LÝ CỬA HÀNG BÁN LẺ HIỆU QUẢ VỚI KHÁCH HÀNG BÍ MẬT

Trong những năm gần đây, nhiều hoạt động của các cửa hàng bán lẻ đã bị phá vỡ bởi sự...

New Project (4) (1)
CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NHÀ HÀNG VỚI GIẢI PHÁP KHÁCH HÀNG THÁM TỬ

Dưới bối cảnh cạnh tranh khốc liệt và xu hướng thay đổi nhanh chóng thì việc việc tăng trưởng đều...

16.2-1
BÍ MẬT VỀ CÔNG VIỆC KHÁCH HÀNG BÍ MẬT. HỌ LÀM GÌ VÀ THU NHẬP NHƯ THẾ NÀO ?

Với dữ liệu công bằng cũng như mang tính tổng thể nhất về trải nghiệm khách hàng ở những điểm...

15.1
LƯU Ý KHI TỰ TRIỂN KHAI HOẶC THUÊ NGOÀI KHÁCH HÀNG BÍ ẨN

Là một người đứng đầu một doanh nghiệp và bạn đang ở trạng thái mất dần sự hài lòng đối...

14.1
MYSTERY SHOPPING LÀ GÌ? KHI NÀO CẦN SỬ DỤNG VÀ LƯU Ý KHI TRIỂN KHAI

Kể từ những năm đầu xuất hiện, Mystery shopping – mua sắm bí ẩn đã được ứng dụng để phân...

12.2
DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG BÍ MẬT CHUYÊN NGHIỆP, ĐO LƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ KHOA HỌC

Là một trong những phương pháp tồn tại lâu năm nhưng khách hàng bí mật vẫn là lựa chọn hàng...

CASE STUDY

27.2 jpg
PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CẢM TÍNH NĂNG LỰC NHÂN VIÊN VÀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

Đánh giá cảm tính là một phương pháp khoa học đang phát triển, được nhiều tổ chức gọi tên để...

26.1
PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Một trong những xu hướng kinh doanh hiện nay là tập trung vào tạo ra trải nghiệm mua sắm hoàn...

24.2
MUỐN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG, ĐẦU TIÊN PHẢI XÁC ĐỊNH THỰC TRẠNG

Cùng với sự phát triển kinh tế nhanh chóng, ngân hàng ngày càng trở thành dịch vụ thiết yếu không...

23.2
PHƯƠNG PHÁP KIỂM SOÁT, ĐÁNH GIÁ VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ DOANH NGHIỆP

Không ai có thể phủ nhận hiệu quả đến từ cách thức tương tác với khách hàng trực tiếp hay...

New Project (2)
LÊN KẾ HOẠCH VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH KINH DOANH TỔNG THỂ

Với kinh nghiệm đã và đang hợp tác cùng nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ tại Việt Nam, Smart View chúng...

19.2
ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ: BẢN MẪU VÀ CHECKLIST CHẤM ĐIỂM

Một nền kinh tế mở cửa tạo ra nhiều thách thức mới cho các doanh nghiệp trong nước nhằm nâng...